Užitočné Odkazy

Užitočné odkazy

Pre všetkých so záujmom o genetiku

Edukačný portál Americkej genetickej spoločnosti (Genetic Society of America):

http://www.genetics-gsa.org/education/

Edukačný portál Americkej akadémie vied (National Academy of Sciences):

http://teachingresources.pnas.org

Socrative; užitočný nástoj na interaktívnu výuku:

https://www.socrative.com

Edukačný portál Americkej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu (ASBMB):

http://www.asbmb.org/education/

Zdroj informácii o genetike pre učiteľov:

https://teach.genetics.utah.edu/

Články, návody, prednášky, videá a hry z oblasti genetiky:

https://geneed.nlm.nih.gov/ind#itemex.php

CBE-Life Sciences Education; open access časopis venovaný výučbovým metódam v prírodných vedách:

https://www.lifescied.org

Biochemistry and Molecular Biology Education; časopis ASBMB venovaný výučbovým metódam v biochémii a molekulárnej biológii:

https://iubmb.onlinelibrary.wiley.com/journal/15393429

Stránka Nobelovskej nadácie, kde sú archivované prednášky nositeľov Nobelových cien:

https://www.nobelprize.org

iBiology, portál výborných prednášok z rôznych oblastí biológie pre študentov, učiteľov i vedeckých pracovníkov:

https://www.ibiology.org

Scitable; zdroj cenných materiálov pre výučbu podporovaný nature.com:

https://www.nature.com/scitable

Nature Masterclasses:

Online kurzy a workshopy zamerané na rôzne oblasti súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním:

https://masterclasses.nature.com

Ten Simple Rules; zbierka krátkych esejí časopisu PLoS Computational Biology, ktorých cieľom je poskytnúť užitočné rady pri činnostiach súvisiacich s rôznymi akademickými činnosťami:

https://collections.plos.org/ten-simple-rules

TED talks; krátke prednášky na rôzne témy patriace do oblasti tzv. edutainment kombinujúce vzdelávanie s inteligentnou zábavou:

https://www.ted.com

Vesmír; časopis s dlhou tradíciou popularizácie prírodných vied:

https://vesmir.cz/cz/

Coursera; jeden z najväčších poskytovateľov online kurzov patriacich do tzv. MOOC (massive open online courses):

https://www.coursera.org

Stránka Katedry genetiky PriF Univerzity Komenského v Bratislave

https://fns.uniba.sk/kge/

Múzeum J. G. Mendela Masarykovej univerzity:

https://mendelmuseum.muni.cz/

Elektronické študijné materiály pre výučbu genetiky na PriF Masarykovej univerzity:

https://www.evernote.com/client/snv?noteGuid=774139fa-9aa7-4b13-b416-25b971a9f9f7&noteKey=1576eb79cf4fd280&sn=https%3A%2F%2Fwww.evernote.com%2Fshard%2Fs256%2Fsh%2F774139fa-9aa7-4b13-b416-25b971a9f9f7%2F1576eb79cf4fd280&exp=ENB3538

Užitočné rady pre prípravu textov (nielen v angličtine):

https://natureofwriting.com/all-subjects/

PARTNERI

2019 – 2020

V súčasnosti je projekt realizovaný s podporou Nadácie Eset.

2016 – 2018

Projekt bol realizovaný s podporou Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúri MŠVVaŠ SR (KEGA) Oficiálny názov projektu a číslo: Skvalitnenie výučby genetiky na stredných školách prostredníctvom inovatívnych metód (KEGA 009UK-4/2016)